Integrované technologické prednosti stroja City Ranger 3070 prinášajú majiteľovi niekoľko praktických výhod ako:

" A-Quick shift " 
Robust predný "A" rám na vozidle umožňuje operátoroví rýchlu výmenu nadstavby bez použitia náradia. 

" B-Quick shift " 
Zadný robustný rám tzv. "B" na vozidle umožňuje operátorovi meniť nadstavby v zadnej časti stroja bez použitia náradia za veľmi krátky čas. Všetky mechanické, hydraulické, vodné a elektrické systémy sú zapojené jednoduchým otočením. Celková výmena príslušenstva zoberie cca 1 minútu.

ObrazokObrazok

Vysoká kapacita chladenia
Dvojica chladičov umiestnených v prednej časti motorového priestoru a chladiaca lopatka v zadnej časti vytvárajú homogenný prúd vzduchu, ktorý zabezpečuje aby sa nečistoty nehromadili v mriežke chladiča. Čím sa zaisťuje zvýšená kapacita chladenia. Systém je doplnený aj reverznou funkciu chladenia.

ObrazokObrazok

Hydraulický prietok a tlak (PTO)
Výrobcom starostlivo testované prietoky (l/min.) a tlaky (bar) sú nastavené za účelom čo najlepšieho pomeru medzi strojom a konkrétným príslušenstvom prednej a zadnej nadstavby. Výsledkom je rovnováha celkového výkonu v hydraulickom systéme.  Hydraulický prietok pracovný: 0-60 l/min. Hydraulický tlak pracovný: 220 bar.

Automatizovaný tlakový systém kief 
Automatické sledovanie rozloženia hydraulickej hmotnosti zabezpečuje kopírovanie predných kief voči nerovnostiam terénu. Systém, tak výrazne zlepšuje kvalitu zametacieho systému.

ObrazokObrazok

 

Team INGOCLEAR

info@egholm.sk