City Ranger 2150 

Aktualizovaný na emisnú normu Stage V

Park Ranger 2150

City Ranger 2260 - teraz poháňaný benzínom

Udržujte vonkajšie plochy ekologicky čisté po celý rok

City Ranger 2260

Stretnutie so City Ranger 3070

ako špičkový komunálny stroj každodennej údržby veľkých oblastí

City Ranger 3070

Egholm porovnáva náklady na vlastníctvo, emisie a komfort

Spoločnosť Egholm nerobí nikdy kompromisi pokiaľ ide o budúcnosť a použitie progresívnej technológie. 

TCO - City Ranger 2260

Produkty

Programy