Ekologické palivá  
Pokiaľ ide o pohon úžitkových strojov kľúčom je efektívnosť a spoľahlivosť. To však neznamená, že musíte robiť kompromisy v oblasti životného prostredia. So správnými palivami šetrnými k životnému prostrediu môžete dosiahnuť optimálny výkon a zároveň minimalizovať vplyv na životné prostredi.

V Egholme pracujeme na tom aby naše úžitkové stroje boli udržateľnejšie. Cieľom je umožniť zákazníkom prejsť na ekologické paliva, akými sú bionafta HVO a benzín E85. Už sme na dobrej ceste a momentálne sú motory Egholm Park Ranger 2150/2155 a City Ranger 3070 schválené pre palivo HVO100.

Bionafta HVO100
Hydrogenačne upravený rastlinný olej (HVO)Obrazok

Bionafta HVO100 je známa svojou vysokou kvalitou, účinnosťou a spoľahlivosťou. Palivo HVO100 je vysokovýkonná bionafta vyvinutá tak, aby poskytovala maximálnu účinnosť a spoľahlivosť v rôznych prevádzkových podmienkach. Palivo má vysokú hustotu energie, čo znamená, že dokáže vyprodukovať viac energie na liter v porovnaní s inými druhmi paliva. HVO100 má podobný energetický obsah a výkonové vlastnosti ako diesel, zaisťuje dostatočný ťah a dojazd.

Je Bionafta HVO100 šetrná k životnému prostrediu?
HVO100 má pôsobivý environmentálny profil. Je uhlíkovo neutrálny, čo znamená, že uhlík uvoľnený spaľovaním je absorbovaný už pri pestovaní rastlinných olejov. Vďaka tomu je HVO100 vynikajúcou voľbou pre spoločnosti, ktoré chcú znížiť svoju uhlíkovú stopu a prispieť k udržateľnejšej budúcnosti.


ObrazokObrazok

Park Ranger 2150/2155 schválený pre HVO100        City Ranger 3070 schválený pre HVO100


Z čoho je vyrobená bionafta HVO100?

Bionafta HVO100 je vyrobená zo 100% recyklovaného biologického materiálu, ako je živočíšny odpadový tuk z potravinárskeho priemyslu, rybí tuk z odpadových rýb, rastlinné oleje, zvyšky kukurice, repkový olej, sójový olej, použitý kuchynský olej a mnoho ďalších, vďaka čomu je 100% bez fosílií.

Prečo si vybrať bionaftu HVO100?
HVO100 alebo hydrogenovaný rastlinný olej je typ bionafty, ktorá sa často považuje za udržateľnú alternatívu ku konvenčným fosílnym palivám, ako je nafta. Existuje mnoho dobrých dôvodov, prečo si vybrať HVO100 ako palivo:

Udržateľnosť
HVO100 je vyrobený z rastlinných olejov, tukov a živočíšnych olejov. Tieto zdroje sú obnoviteľné a možno ich zbierať a recyklovať, čím sa znižuje závislosť na neobnoviteľných fosílnych palivách a emisie uhlíka sa znižujú až o 90%.

Nižšie emisie skleníkových plynov
HVO100 má až o 33% nižšie emisie skleníkových plynov v porovnaní s tradičnou naftou. Výroba HVO zahŕňa aj znižovanie emisií skleníkových plynov. Pomáha to bojovať proti klimatickým zmenám.

Zníženie miestneho znečistenia ovzdušia
Používanie HVO100 môže pomôcť znížiť úroveň lokálneho znečistenia v mestských oblastiach, pretože produkuje menej škodlivých výfukových plynov, ako sú oxidy dusíka (NOx) a pevné častice.

Obrazok

Je Bionafta HVO100 rovnako účinná ako nafta? 

Čistejšie spaľovanie
Bionafta HVO100 spaľuje čistejšie ako motorová nafta, čo má za následok nižšie náklady na údržbu a dlhšiu životnosť motora. Bionafta HVO100 je tiež známa svojimi dobrými vlastnosťami pri štartovaní za studena, čo je dôležité v chladnejších klimatických podmienkach. Do atmosféry sa uvoľňuje menej častíc a znečisťujúcich látok, čím sa zlepšuje kvalita ovzdušia a znižujú sa zdravotné riziká pre ľudí aj životné prostredie.

Dobrý výkon
HVO100 má podobný energetický obsah a výkonnostné vlastnosti ako motorová nafta, čo znamená, že dokáže poskytnúť dostatočnú trakciu a dojazd pre úžitkové stroje a prídavné zariadenia.

Možno miešať s bežnými palivami
HVO100 je možné miešať s konvenčnou naftou v rôznych pomeroch, čo umožňuje postupný prechod na udržateľnejšie palivá.

Zvyšovanie dostupnosti
HVO100 sa postupne stáva dostupnejším v mnohých regiónoch, keďže vlády a spoločnosti pracujú na podpore využívania udržateľných palív.

Celkovo je bionafta HVO100 atraktívnou voľbou pre priemyselné odvetvia, ktoré používajú zariadenia poháňané naftou. Nielenže ponúka významné environmentálne výhody, ale nevyžaduje si veľké investície do úprav existujúcich strojov. Ak sa teda vaša spoločnosť zaviazala znižovať svoj vplyv na životné prostredie a zároveň šetriť peniaze, bionafta HVO100 je dokonalou voľbou paliva.

 

Obrazok“ 17 cieľov trvalo udržateľného rozvoja OSN určil smer pre trvalo udržateľný rozvoj... “

 

 


Egholm a ciele trvalo udržateľného rozvoja OSN

17 cieľov trvalo udržateľného rozvoja OSN určilo smer pre trvalo udržateľný rozvoj a v Egholme sme sa rozhodli zamerať sa na štyri ciele, ku ktorým môžeme prispieť a dosiahnuť zmenu – cieľ 12 je jedným z nich:

Cieľ 12 - Zodpovedná spotreba a výroba​
V spoločnosti Egholm neustále pracujeme na optimalizácii našich výrobných metód udržateľnejším smerom. Približne 97% celkových emisií CO2 pochádza z používania strojov počas ich životnosti a preto je to prioritná oblasť našej ambície znížiť našu uhlíkovú stopu z krátkodobého aj dlhodobého hľadiska.

Jednou z ciest je umožniť existujúcim zákazníkom prechod na ekologické palivá a Egholm je tiež v procese vývoja úžitkových strojov budúcnosti, kde je pohon založený na nefosílnych palivách.

Team INGOCLEAR

info@egholm.sk